• 000000000
    1111111111111
  • -01
    +01


ماژول کامل RTU


دو ورودی آنالوگ:
با دقت بالای 24 بیت
±20mA
±10V
±50mV
4-20mA
بطور کامل ایزوله از تغذیه ورودی
قابلیت تشخیص و اندازه گیری سیگنال های منفی

هشت ورودی دیجیتال:
کاملاً ایزوله از تغذیه ورودی

چهار خروجی دیجیتال:
کاملاً ایزوله از تغذیه ورودی
خروجی منفی و قابلیت راه اندازی رله با ولتاژ های متفاوت با تغذیه

پورت RJ45:
خروجی استاندارد ETHERNET در دو قالب MODNET و MODBUS
قابلیت راه اندازی تغذیه بر روی پورت شبکه (POE)

پورت خروجی RS485:
خروجی استاندارد MODNET
دارای محافظت اضافه ولتاژ و ESD


کنترل ماژول از طریق صفحات وب

تنظیمات ماژول از طریق صفحات وب و بدون نیاز به هیچ نرم افزار جانبی
ورود به ماژول از طریق نام ماژول در صورت از یاد بردن آی پی آن
ورود به ماژول در صورت از یاد بردن آی پی و نام ماژول ازطریق ورود به آی پی پیش فرض ماژول (در صورت نگه داشتن دکمه ماژول)


دو سطح دسترسی ماژول:
سطح ادمین جهت تغییر تنظیمات و کنترل خروجی ها و ورودی ها
سطح میهمان جهت نمایش تنضیمات و دیدن حالت خروجی ها و ورودی ها
قابلیت امنیت بالا جهت قفل کردن تنظیمات ماژول (در این حالت به هیچ عنوان تنظیمات قابل تغییر نخواهند بود مگر بعد از ریست ماژول در محل)
قابلیت قفل خروجی ها (در این حالت خروجی ها فقط از طریق مد باس و یا مدنت قابل تغییر خواهند بود و قابلیت کنترل خروجی ها از طریق صفحه وب از کاربر گرفته میشود)

 
theme