• 000000000
  1111111111111
 • -01
  +01


خانه هوشمند / چند راهی هوشمند پاس Y1104


 

چند راهی هوشمند Y1104 / کنترل با اینترنت از هر شهری

 

 • کنترل با تلفن همراه بدون نیاز به نرم افزار (تمامی گوشی ها)
 • کنترل از راه دور و ازطریق اینترنت از هر کجای دنیا
 • تایمر قابل برنامه ریزی (140 برنامه)
 • محافظ ولتاژ در بازه دلخواه
 • خانه هوشمند
 • امنیت بالا
  بوسیله دستگاه فوق میتوان چهار وسیله برقی را بطور مجزا کنترل کرد و به هرکدام از آنها برنامه دلخواه را جهت روشن شدن تعریف کرد و حتی در بازه آنها پالس روشن و خاموش نیز در نظر گرفت.
میتوان روشنایی گلخانه، آکواریوم و تجهیزات آن و حتی وسایل منزل را به آن سپرد، تا در مواقع دلخواه تجهیزات روشن گردند و حتی در مواقع مسافرت وسایل و روشنایی منزل به آن واگذار گردد و دیگر نیازی نیست چراغی را روشن گذاشته و شبانه روز روشن باشد که خود نشانگر منزل خالی میباشد.
حتی میتوان دستگاه را به مودم خود اتصال دهید و در هرجا و هر شهری که به اینترنت دسترسی داشته باشید، کنترل وسایل و تجهیزات اتصال یافته به آن را در دست بگیرید، آنها را روشن، خاموش ویا به برنامه زمانبندی آن بسپارید. دستگاه فوق وظیفه محافظ ولتاژ هم برای شما انجام خواهد داد، با این حسن بزرگ که شما قادر خواهید بود بازه ولتاژ مجاز را برای خود تعریف کنید و حد پایین و حد بالای ولتاژ مورد نظر خود را تنظیم نمایید و حتی میتوان خروجی خاصی را از کنترل محافظ ولتاژ حذف نمایید و دیگر اجازه قطع در نوسانات ولتاژ را به آن وسیله ندهید.
قابلیت ها:
 • محافظ ولتاژ در بازه دلخواه
 • کنترلگر هوشمند + خانه هوشمند
 • کنترل با وای فای گوشی
 • کنترل با شبکه محلی خانه
 • تایمر قابل برنامه ریزی (هرخروجی بطور مجزا)
 • کنترل از راه دور و ازطرق اینترنت از هر کجای دنیا
 
 
 

چند راهی هوشمند Y1104

چند راهی هوشمند Y1104 

چند راهی هوشمند Y1104

چند راهی هوشمند Y1104 


چند راهی هوشمند Y1104
چند راهی هوشمند Y1104 

چند راهی هوشمند Y1104
چند راهی هوشمند Y1104 

 
 
 
 
 
چند راهی هوشمند Y1104

چند راهی هوشمند Y1104 
 
 
 
منبع:

http://iranbase.ir/products/Y1104.html

theme