• 000000000
    1111111111111
  • -01
    +01


نمایشگر و کنترلر دیجیتال


نمایشگر دیجیتال با قابلیت اتصال به انواع ترنسمیتر:

ورودی های قابل اتصال:
ترنسمیتر های خروجی ولتاژ ±10V و ±50mV
قابلیت خواندن مقاومت 0 - 300 اهم
قابلیت اتصال سنسور دما PT100
قابلیت اتصال ترنسمیتر های با خروجی 4-20mA  &  ±20mA

قابلیت خواندن مقادیر از طریق نرم افزار های مانیتورینگ (از جمله SCAD , CITECT)
قابلیت کنترل خروجی ها بوسله نرم افزارهای مانیتورینگ

کار با شستی ها:
ورود به تنظیمات: نگه داشتن شستی + و

خروج از تنظیمات: شستی + را آنقدر فشار داده تا بترتیب تنظیمات تمام گردد
نمایش مقدار واقعی سیگنال: نگه داشتن شستی Set


هر خروجی را میتوان بصورت مجزا و بوسیله خود نمایشگر کنترل کرد، خروجی ها طبق تایپ های فوق میتوان تنظیم و استفاده کرد:

راهنما و نقشه پین های نمایشگر:مثال:

RTU Modbus

وظیفه

آدرس

مثال

خواندن رله ها

1-2

05 01 00 00 00 02

خواندن مقدار نمایشگر  0-65535

40001

05 03 00 00 00 01

فرمان به رله ها

1-2

05 05 00 01 FF 00

 

theme